Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden digitale producten

Dit zijn de algemene voorwaarden geldig bij alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten van Zin in Nederlands, op de website www.zininnederlands.be.

Bestel je digitale producten via de webshop van Zin in Nederlands? Dan aanvaard je de algemene verkoopvoorwaarden.

De website wordt beheerd door

Digibria Comm V
Maatschappelijke zetel:  Acaciastraat 55,9920 Lievegem
BE0779729550

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro en inclusief 21% BTW.

U betaalt de digitale producten op digigids.be online en via de aangeboden betaalmethodes. Digibria Comm V levert het product digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail.

U als koper gaat na aankoop een definitieve koopovereenkomst aan met Digibria Comm V. We tonen de voorwaarden op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u de voorwaarden te aanvaarden.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven altijd bij Digibria Comm V.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Digibria Comm V..

U mag niets doen dat inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Digibria Comm V.garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Digibria Comm V.is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de betreffende producten.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres bij uw order.

Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw apparaat en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat u de verstuurde berichten en digitale producten kan ontvangen.

Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Op de digitale producten berust auteursrecht. U mag de gekochte digitale producten niet kopiëren en /of verspreiden en/of commercialiseren.

U mag geen “afgeleide werken” maken door de downloads te modificeren en daarna te verspreiden of te commercialiseren.

Bestelling annuleren

Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is daarom niet mogelijk.

Overige

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Digibria Comm V. vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in België.

Gebruik het contactformulier voor vragen.